Szkoda z OC sprawcy lub AC

odszkodowania FAQ | Nieźli Agenci

W ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek lub kolizję,
w którym uszkodzone zostało Twoje auto?

Ubezpieczyciel najprawdopodobniej wypłacił Ci za mało za szkodę z OC lub AC.
Uzyskaj dopłatę do wypłaconego odszkodowania.

Szkoda z OC sprawcy lub z AC? Jeśli w okresie ostatnich 3 lat miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy i Twój pojazd został uszkodzony, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Szkoda z OC sprawcy | Nieźli Agenci

Dokonamy BEZPŁATNEJ weryfikacji i sprawdzimy czy otrzymasz dopłatę!

UZYSKUJEMY WYPŁATY ZA UTRACONĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ POJAZDU
(czytaj więcej)

Wystarczy spełnić trzy kryteria:
1. Szkoda powstała z OC/AC nie później niż 3 lata temu.
2. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie na
podstawie kosztorysu naprawy.
3. Auto zostało wyprodukowane od 2002 roku

oraz wysłać do BEZPŁATNEJ analizy trzy dokumenty:
1. Kalkulacja naprawy sporządzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe
2. Decyzja wypłaty odszkodowania
3. Kopia dowodu rejestracyjnego
4. Kopia polisy AC (dotyczy tylko szkód z AC)

na adres: b.knap@euco.pl

Wyślij kosztorys i sprawdź
ile możemy dopłacić do odszkodowania!

SZKODA Z OC SPRAWCY: PYTANIA I ODPOWIEDZI (zobacz)

Warto zobaczyć: