Odszkodowania powypadkowe

odszkodowania FAQ | Nieźli Agenci

Śmiertelne wypadki

Śmiertelne wypadki | Nieźli Agenci

Śmiertelne wypadki zdarzają się na polskich drogach coraz częściej. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • błędów medycznych,
  • wypadków na gospodarstwach rolnych,
  • potknięć,
  • poślizgnięć,
  • innych wypadków.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie należy się wszystkim członkom rodziny, którzy stracili bliską osobę w wypadku komunikacyjnym. Pieniądze te są wypłacane z towarzystwa ubezpieczeniowego, z polisy OC sprawcy.

Podstawą prawną jest art. 24 k.c. w związku z art. 448 k.c., który mówi, iż najbliższemu członkowi rodziny przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli śmierć nastąpiła na skutek czynu niedozwolonego, który miał miejsce przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 3 sierpnia 2008 r.

KTO JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA?

Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia są:

• matka, ojciec
• siostra, brat
• córka, syn
• małżonka, małżonek
• babcia, dziadek
• wnuczka, wnuk
• macocha, ojczym
• pasierb, pasierbica
• rodzeństwo przyrodnie
• partner pozostający ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinat)

TERMINY PRZEDAWNIEŃ

20 lat (nie później niż 28.12.1996r)
Dwudziestoletni okres przedawnienia jest stosowany w przypadku gdy:
• Sprawca wypadku został skazany wyrokiem z przepisów Kodeksu Karnego
• Prokuratura umorzyła dochodzenie ze względu na śmierć sprawcy
• Prokuratura umorzyła śledztwo ze względu na nie wykrycie sprawcy zdarzenia (odpowiedzialność przyjmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

3 lata
Trzyletni okres przedawnienia jest stosowany w przypadku gdy:
• Prokuratura umorzyła śledztwo ze względy na brak znamion czynu zabronionego

Warto zobaczyć: